Gelijke kansen door ongelijk onderwijs

Passend Onderwijs Opsterland I It buro

It buro biedt ondersteuning bij het realiseren van Passend Onderwijs op alle VCSO- en Comprix scholen in Opsterland.

Handelingsgericht werken

De scholen in Opsterland werken handelingsgericht volgens de ‘Ondersteuningsroute in 5 stappen’. Van school intern stap 1 tot en met 3 naar school extern stap 4 en 5. Bij elke stap kan ondersteuning van It buro worden ingeschakeld.

Samen kom je verder

In de ‘Ondersteuningsroute in 5 stappen’ is de samenwerking tussen alle betrokken partijen stevig verankerd en een voorwaarde voor het verdere handelen.

Basisondersteuning

Dagelijks geven onze leerkrachten onderwijs aan onze leerlingen in Opsterland. Daarbij houden zij rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de PO-Raad [zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp] en van de afspraken die door besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit een aantal ijkpunten:

1. Onderwijs

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen
Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen

2. Begeleiding

Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld
De school draagt leerlingen zorgvuldig over
Ouders/verzorgers en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning 

3. Beleid

De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingondersteuning 
De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld
De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingondersteuning en past het beleid zo nodig aan 

4. Organisatie

De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur, gebaseerd op de principes van HGW/HGPD
De school heeft een effectief ondersteuningsteam

Agenda 2018 – 2019

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Deelnemende Scholen 

Overzicht Basisscholen

Bakkeveen
CBS Betrouwen
OBS De Oanrin

Beetsterzwaag
CBS De Paedwizer
ODS De Trime

Frieschepalen
PCBO Rehoboth
ODS De Skâns

Gorredijk
PCBS De Librije
OBS School Loevestein
OBS Flambou/Trimbeets

Hemrik
OBS De Bôge

Langezwaag
OBS De Wjukslach

Lippenhuizen
OBS De Flecht

Luxwoude
OBS De Hoekstien

NijBeets CBS De Arke
OBS De Jasker

Terwispel
OBS ’t Ambyld

Tijnje
CBS De Rank
OBS De Pols

Ureterp
CBS De Opdracht
OBS De Twirre

Wijnjewoude
OBS it Twaspan

Adresgegevens

Telefoon:

0512 204150

Email:

info@po-opsterland.nl

Adres:

Vlaslaan 13
9244 BX Beetsterzwaag
Postbus 42

Ons Team

Ons team bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde mensen met passie voor hun vak en ruime ervaring.
Door praktijkervaring en onze kennis kunnen wij je optimaal te ondersteunen.

Riemke de Groot

Coördinerend intern begeleider

Jellie Wagenaar

Gedragsspecialist en SVIB

Ymysiet Anema

Orthopedagoog

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je meer weten wat we voor je kunnen doen?
Vul het formulier hieronder in en dan nemen we contact met je op.